Skip to main content

Ultraviolette straling (uv) van de Zon, definitie

Ondanks het feit dat de Zon zich heel ver van onze planeet bevindt (gemiddeld 150 miljoen km), straalt ze voldoende licht en warmte uit om het leven op Aarde in stand te houden.

Deze energie bereikt ons in de vorm van elektromagnetische straling en bestaat uit golven, elk met een karakteristieke golflengte. De intensiteit van de straling bij elke golflengte hangt af van de samenstelling en de temperatuur van de uitzender, in dit geval de Zon.

Verschillende stralen van het elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetische spectrum beschrijft de verdeling van de verschillende soorten straling over een breed golflengtegebied.

In afnemende volgorde van golflengte strekt het spectrale bereik zich uit van radiogolven (grote golflengten) tot kleine gammastralen (kleine golflengten), met het infrarood (IR), zichtbare en ultraviolette (uv) bereik daartussen, die het grootste deel van de zonnestraling uitmaken.

  • Het menselijke oog is enkel gevoelig voor een klein onderdeel van het zonnespectrum, het "zichtbare" licht (met golflengten tussen 4 x 10-7 m en 7 x 10-7 m), dat alle kleuren van de regenboog bevat (van violet tot rood).
  • Er net onder (tussen 1 x 10-7 m en 4 x 10-7 m) vinden we de ultraviolette stralen (uv), meer energetisch maar onzichtbaar voor het menselijke oog.
  • Voorbij het zichtbaar (groter dan 7 x 10-7 m) begint het gebied van de infrarode golven. Dit bereik wordt in verband gebracht met het concept van warmte, aangezien warme objecten deze straling uitzenden.

Gelukkig functioneert de atmosfeer als een beschermend schild tegen gevaarlijke gammastralen, X-stralen en een groot deel van de UV stralen die allen bijzonder schadelijk zijn.

Uv-A, uv-B & uv-C golflengten

UV-stralen worden onderverdeeld in drie banden, afhankelijk van hun energetisch niveau:

Bereik Golflengteband Gevaar voor het leven op Aarde
uv-A 315-400 nm Goedaardige effecten. 98% van de totale uv-flux op Aarde is uv-A.
uv-B 280-315 nm Zeer gevaarlijk. Gelukkig is slechts 2% van de totale flux op Aarde uv-B.
uv-C 100-280 nm Uiterst gevaarlijk. De atmosfeer absorbeert uv-C volledig, zodat deze straling het aardoppervlak niet bereikt.

Een nanometer (nm) is gelijk aan 10-9m.

Het elektromagnetische spectrum beschrijft de verdeling van de verschillende soorten straling over een breed golflengtegebied. Image credits BIRA-IASB.